Databank sport

 
English | Nederlands

Vicus Oriëntis

Naam Vicus Oriëntis
Alternatieve namen
  • Oosterkwartier (vóór sep. 1936)
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 december 1933 (oprichting)
Einddatum 15 juni 1973 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1936)
Regionale bond
  • Leidsche Korfbalbond (1935)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal revue 4 jan. 1935 (Leidsche K.B.).

N.K. 2 sep. 1936, p. 5 (toetreding Oosterkwartier in N.K.B.).

N.K. 23 sep. 1936, p. 6 (naamswijziging).

Officiële adreslijsten N.K.B. 1936-1937 (oprichting; N.K.B.).

Officiële adreslijsten K.N.K.B. 1940-1941 (oprichting; L.K.B.).

Opmerkingen

De Speeltuinvereeniging Oosterkwartier werd op 28 aug. 1929 opgericht met als doel: "Aan de kinderen der leden de gelegenheid te geven om door geordend spel, onder zooveel mogelijk deskundige leiding, zich in de open lucht te ontspannen en tevens mede te werken aan de zedelijke verheffing dier kinderen", met KB 30 juli 1932 no. 55; Bijvoegsel Staatscourant 9-10 sep. 1932 no. 175 (KB; no. 784).

Fuseert op 15 juni 1973 met Fluks (Leiden) tot Fides Pacta.