Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging F.T.C. (Friso Tyr Combinatie)

Naam Gymnastiekvereeniging F.T.C. (Friso Tyr Combinatie)
Plaats Heerenveen
Provincie Friesland
Begindatum 1 februari 1919 (oprichting)
Einddatum 1925 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 10 april 1919 no. 65
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1919)
Regionale bond
  • Gewest Friesland
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    Friso Heerenveen

    Tyr Heerenveen

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 12 juni 1919 no. 132 (KB; no. 1903; afkorting en oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1919, p. 8 (toetreding).

Sportblad voor Friesland 3 okt. 1923, p. 425 (plaats).

Nieuwsblad van Friesland 24 dec. 1923, p. 5 (afkorting en eerste lustrum).

Het Turnblad 30 apr. 1925, p. 137 (plaats).

Opmerkingen

Combinatie van Tyr en Friso; Sportblad nrd. prov. 17 juni 1930, p. 179.