Databank sport

 
English | Nederlands

D.E.S.T.O. (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling)

Naam D.E.S.T.O. (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 september 1928 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (1930-1940)
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 24.

Lichaamsoefening 9 jan. 1930, p. 20 (toetreding).

Lichaamsoefening 30 jan. 1930, p. 57 (foto).

Lichaamsoefening 19 mei 1932, p. 252 (genoemd Utr. Chr. Sportver. Desto).

De C.N.V.B.-er 23 nov. 1938, p. 3 (10-jarig bestaan).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting; zaterdag).

Sportkroniek 3 mrt. 1941, p. 169 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overgekomen uit de C.N.V.B.).

Site c.o.v. DESTO Utrecht.

Opmerkingen

D.E.S.T.O. was geregistreerd als 18 - 1941.