Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Lawn Tennis Club O.D.E.A.

Naam Rotterdamsche Lawn Tennis Club O.D.E.A.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum november 1915 (eerste vermelding)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B. (1915)
Regionale bond
  • Westelijk District
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 30 nov. 1915, p. 371 (toetreding N.L.T.B.).

Officieel jaarboekje  N.L.T.B. 1916 en 1917.

Sportkroniek 19 mrt. 1919, p. 660 (bondslid).

Sportkroniek 5 jan. 1921, p. 543 (bedankt voor N.L.T.B.).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927. 

Opmerkingen

In 1924 werd de Rott. L.T.C. Odea aangenomen als bondslid; Lawn Tennis en Golf 4 juni 1924, p. 1.

Niet genoemd in 1929 en later.