Databank sport

 
English | Nederlands

Ericasche Boys

Naam Ericasche Boys
Plaats Erica
Provincie Drenthe
Begindatum 10 april 1930 (oprichting)
Einddatum 4 juli 1966 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1932-1940)
  • Afdeling Drenthe (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 2 mei 1932, p. 6 (oprichting op 30-4 als R.K.V.V.).

Sport illustratie 14 juni 1932, p. 591 (deelname aan R.K. sportdag).

Sport illustratie 18 okt. 1932, p. 952 (indeling R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 4).

Sport illustratie 4 sep. 1934, p. 1016 (indeling).

Sport illustrattie 23 juni 1936, p. 735 (foto).

Sport illustratie 1 juni 1937, p. 683 N (eindstand District 4).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand District 4).

Sportkroniek 27 jan. 1941, p. 68 (registratie clubnaam; Onderafd. Drente).

Jaarverslag van den Onderafd. Drente 1940-1941 (toetreding en eindstanden).

Adresboek K.N.V.B. 1949-1950 (oprichting 1-9-1922).

Site Sportclub Erica (clubhistorie).

Opmerkingen

Ericasche Boys was geregistreerd als 8 - 1941.

 

De club is op 4 juli 1966 gefuseerd met Erica tot Sportclub Erica; site Sportclub Erica.