Databank sport

 
English | Nederlands

R.U.C. (Raven U.S.C.L. Combinatie)

Naam R.U.C. (Raven U.S.C.L. Combinatie)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 17 juli 1940 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 78.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 2 apr. 1942, p. 248 (registratie clubnaam; Afd. Utrecht).

Adresboek N.V.B. 1942-1943 (oprichting).

Opmerkingen

R.U.C. was geregistreerd als 27 - 1942.