Databank sport

 
English | Nederlands

Kweekschool voor Zeevaart

Naam Kweekschool voor Zeevaart
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum oktober 1916 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1921 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Leidsche Voetbalbond (1916-1921)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 17 okt. 1916, p. 6 (registratie clubnaam; L.V.B.).

Sportkroniek 14 okt. 1921, p. 269 (Kweekschool in L.V.B.).

Leidsch Dagblad 9 juni 1921, p. 5 (niet op jaarvergadering L.V.B.).

Jubileumboek L.V.B. 25 jaar, p. 23 en 26.

Sportkroniek 17 juli 1933, p. 792 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

Kweekschool voor Zeevaart was geregistreerd als 42 - 1916; Sportkroniek 17 juli 1933, p. 792 (verval clubnaam door ontbinding).