Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Gymnastiekvereeniging Concordia

Naam Christelijke Gymnastiekvereeniging Concordia
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 september 1910 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 21 oktober 1921 no. 67; 13 juli 1939 no. 37
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek, lichte athletiek, openluchtturnen en verder alles wat bevorderlijk kan zijn aan de lichamelijke ontwikkeling.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Oprichters

Opgericht door een Comité uit Jongelingsvereenigingen, voorgegaan door de C.J.M.V. Obadja; Christelijk Sportblad 3 mei 1924, p. 3.

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 6 dec. 1921 no. 237 (KB; no. 2749; oprichting).

Christelijk Sportblad 7 mei 1924, p. 3 (oprichting).

Christelijk Sportblad 21 mei 1924, p. 2 (geen lid van N.C.G.V.).

Christelijk Sportblad 10 dec. 1924, p. 6 (afsplitsingen van Eclecta en K. en V.).

Lichaamsoefening 24 juni 1925, p. 4 (niet aangesloten bij N.C.G.V.).

De C.N.V.B.-er 26 apr. 1939, p. 3 (plaats; aankondiging uitvoering).

Bijvoegsel Staatscourant 25-26 aug. 1939 no. 166 (KB; no. 738; verlenging).

Opmerkingen

De statuten van 1921 stelden dat de vereniging stond "op algemeen Christelijke grondslag, erkennende het menselijk lichaam als tempel Gods."

Begonnen met een herenafdeling; eind 1924 "verdeling" in drie clubs, Concordia; Eclecta en Kracht en Vlugheid; Christelijk Sportblad 10 dec. 1924, p. 4.