Databank sport

 
English | Nederlands

Volhouden

Naam Volhouden
Plaats Borger
Provincie Drenthe
Begindatum 26 juli 1919 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 19 februari 1920 no. 27
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1920, 1931)
Regionale bond
  • Noordergewest
  • Turnkring Drenthe
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 25 mrt. 1920 no. 60 (KB; no. 928; oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 11 (toetreding).

Het Turnblad 9 jan. 1925, p. 11 (plaats).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (5-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Jaarverslag K.N.G.V. 1926, p. 9 (bedankt per 1 jan. 1927).

Jaarverslag K.N.G.V. 1931, p. 8 (toetreding).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Drenthe).

Opmerkingen

Sportblad nrd. prov. 24 nov. 1925, p. 531: de gymnastiekvereniging Volhouden te Borger (Dr.) besluit na een 5-jarig bestaan "een tijdlang rustend te worden, door gebrek aan voldoende heeren-leden."

 

2 clubs ??