Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Sportvereeniging S.K.V. (Sport Kweekt Vriendschap)

Naam Christelijke Sportvereeniging S.K.V. (Sport Kweekt Vriendschap)
Opmerkingen over naam Korfbalafdeling van gelijknamige voetbalclub.
Plaats Wageningen
Provincie Gelderland
Begindatum 15 mei 1930 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1935)
Regionale bond
  • Gelderland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 7 mrt. 1935, p. 114 (toetreding buitengewoon lid C.K.B.).

Lichaamsoefening 8 mei 1935, p. 9 (oprichting korfbalafd. in 1934).

Lichaamsoefening 5 feb. 1936, p. 10 (wordt gewoon lid).

Lichaamsoefening 3 mrt. 1937, p. 8 (gewoon lid C.K.B.).

Opmerkingen

De voetbalvereniging ontstond als onderafdeling van de Chr. Jong. Ver. Immanuel te Wageningen; de korfbalafdeling ontstond pas in 1934, maar deze hield de oprichtingsdatum van de voetbalclub aan. De afkorting in het Vademecum gold niet voor de jaren tot 1940.