Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniging] L.D.O.

Naam [Gymnastiekvereeniging] L.D.O.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1936 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1936)
Regionale bond
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken (1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 11 (toetreding) en 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Het Turnblad 3 feb. 1939, p. 24 (plaats).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).