Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Johan van den Kornput

Naam Gymnastiekvereeniging Johan van den Kornput
Plaats Steenwijk
Provincie Overijssel
Begindatum 2 november 1882 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 10 december 1930 nr. 33
Doelstelling

Het beoefenen en bevorderen der lichamelijke opvoeding.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1912-1918)
Regionale bond
  • Gewest Friesland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 27 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 648 (bedankt in 1918).

Bijvoegsel Staatscourant 20 jan. 1931 no. 13 (KB; no. 122; oprichting en verlenging).

Noordelijk sportblad 13 sep. 1932, p. 7 (50-jarig bestaan).

Opmerkingen

In de statuten van 1930 wordt 7-11-1882 als oprichtingsdatum gegeven.