Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Lawn Tennis Club Deuce

Naam Amsterdamsche Lawn Tennis Club Deuce
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum juli 1917 (eerste vermelding)
Einddatum maart 1918 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B. (1917-1918, 1922)
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Amsterdam
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 24 juli 1917, p. 51 (toetreding N.L.T.B.).

Sportkroniek 14 aug. 1917, p. 91 (aangenomen als bondslid).

Sportkroniek 26 mrt. 1918, p. 607 (ontbinding in N.L.T.B.).

Sportkroniek 23 mrt. 1922, p. 360 (toetreding).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, 1933 en 1939.

Opmerkingen

De club werd in 1917 bondslid blijkens jaarverslag van de N.L.T.B. over 1917; Sportkroniek 26 mrt. 1918, p. 609.

In mrt. 1918 melding dat Amst. LTC Deuce is opgeheven; Sportkroniek 26 mrt. 1918, p. 607.

 

2 clubs??