Databank sport

 
English | Nederlands

De Hille

Naam De Hille
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1923 (eerste vermelding)
Einddatum december 1925 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1923-1925)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1923-1925)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1923, p. 9 (toetreding).

Het Turnblad 24 dec. 1925, p. 410 (bedankt per 1 jan. 1926).