Databank sport

 
English | Nederlands

Velocitas

Naam Velocitas
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum juni 1915 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1937 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1915)
Regionale bond
  • West-Friesche Korfbalbond (1918-1921)
  • Noord-Hollandsche Korfbalbond (1921-1930, 1931-1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 9 juni 1915, p. 2 (toetreding N.K.B.).

Korfbal Jaarboekje 1915-1916, p. 97 (Bondslid).

Algemeen sportblad Noord-Holland 17 apr. 1918, p. 2 (W.F.K.B.).

Algemeen sportblad 1 sep. 1921, p. 13 (indeling reserves N.H.K.B.).

Korfbal 8 juli 1925, p. 4 (afgeschreven in N.K.B. per 30 juni 1924).

Korfbal 26 aug. 1925, p. 1 (toetreding N.K.B.).

Algemeen sportblad 15 sep. 1927, p. 6 (indeling 1e klasse N.H.K.B.).

Algemeen sportblad 25 sep. 1930, p. 11 (niet in competitie N.H.K.B.).

Algemeen sportblad 5 nov. 1931, p. 9 (toetreding N.H.K.B.).

Algemeen sportblad 19 nov. 1931, p. 11 (indeling N.H.K.B.).

N.K. 2 juni 1937, p. 2 (bedankt voor N.H.K.B.).