Databank sport

 
English | Nederlands

Protestantsche gymnastiekvereeniging R.O.D.A.

Naam Protestantsche gymnastiekvereeniging R.O.D.A.
Plaats Lisse
Provincie Zuid-Holland
Begindatum april 1925 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1930-1932)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 29 apr. 1925, p. 5 (plaats; derde uitvoering).

Lichaamsoefening 24 juni 1925, p. 4 (niet aangesloten bij N.C.G.V.).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 12 (toetreding).

Lichaamsoefening 12 feb. 1931, p. 91 (aangesloten bij K.N.G.V.).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 13 (bedankt per 1 jan. 1933).

Opmerkingen

Bestond uit leden van "protestantsche huize", maar aangesloten bij het K.N.G.V. "Een van de bestuursleden deelde mij mede, dat R.O.D.A. is ontstaan uit een voetbalvereeniging en dat men om niet te vervallen in de noodzaak ook Roomschen als lid aan te nemen, de vereeniging een Protestantsch karakter gaf, echter zonder nadere definitie of consequentie. Op zondag wordt niet deelgenomen aan wedstrijden e.d."; Lichaamsoefening 12 feb. 1931, p. 91.