Databank sport

 
English | Nederlands

D.S.O.

Naam D.S.O.
Opmerkingen over naam In 1940-1941 D.S.O. (U) en vanaf jan. 1941 D.S.O.U.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 22 augustus 1934 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1934-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 9 okt. 1934, p. 1165 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 20 nov. 1934, p. 1357 (indeling D.S.O. in District 1).

Sport illustratie 13 sep. 1938, p. 1209 (plaats).

Sport illustratie 28 mei 1940, p. 441 N (plaats; Bond).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand District 1).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 23 jan. 1941, p. 58 (registratie naamswijziging; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 7 en 9 (overkomst en naamswijziging).

Opmerkingen

D.S.O.U. was geregistreerd als 7 - 1941.