Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche Sportvereeniging

Naam Utrechtsche Sportvereeniging
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 31 augustus 1914 (oprichting)
Einddatum 1915 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 9 januari 1915 no. 51
Doelstelling

Het beoefenen van na te noemen soorten van sport: het voetbalspel, het schaatsenrijden, de gymnastiek en de athletiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 11 feb. 1915 no. 166 (KB; no. 166; oprichting).

Opmerkingen

Later specifieke athletiekvereniging? : vgl. Algemeen Handelsblad 23 juli 1917, p. 10.