Databank sport

 
English | Nederlands

Zwaluwen Vooruit

Naam Zwaluwen Vooruit
Alternatieve namen
  • Zwaluwen (1928-1932)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 26 januari 1928 (oprichting)
Einddatum 1 mei 2005 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • I.V.C.B. (1932-1940)
  • K.N.V.B. (1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1930-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Adreslijst NVB-Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sport illustratie 17 jan. 1928, p. 49 (plannen voor doorstart Vooruit).

Sport illustratie 31 jan. 1928, p. 89 (oprichting en in competitie voor Vooruit 2).

Sport illustratie 28 juni 1932, p. 650 (De Zwaluwen kampioen R.K.U.V.B. 1 A).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling Zwaluwen Vooruit I.V.C.B. 2 M).

Sport illustratie 21 feb. 1933, p. 149 (foto bij eerste lustrum Zwaluwen Utrecht).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling reserves in District 1).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 28 nov. 1939, p. 1357 (foto in I.V.C.B. West 1).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand reserves in District 1).

Sport illustratie 13 aug. 1940, p. 596 (eindstand I.V.C.B. West 1).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 583 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Sportkroniek 19 jan. 1942, p. 62 (registratie clubnaam; N.V.B.).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Site Zwaluwen-Utrecht 1911 (clubhistorie) en VVV, p. 211.

Opmerkingen

Zwaluwen Vooruit was geregistreerd als 6 - 1942.

 

Foto van De Zwaluwen te Utrecht "die de traditie van Vooruit, dat drie jaar geleden verdween, voortzetten"; Sport illustratie 24 mrt. 1931, p. 323.

 

Waarschijnlijk naamswijziging bij toetreding I.V.C.B. door Zwaluwen Amsterdam.

 

De club is op 1 mei 2005 gefuseerd met vv Utrecht tot Zwaluwen-Utrecht 1911, waarbij de oprichtingsdatum van vv Utrecht werd aangehouden; site Zwaluwen-Utrecht 1911.