Databank sport

 
English | Nederlands

L.M.C.

Naam L.M.C.
Alternatieve namen
  • Lisserdijk (vóór sep. 1923)
Plaats Lisse
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1921 (eerste vermelding)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Leidsche Voetbalbond (1921-1931)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 4 nov. 1921, p. 385 (registratie clubnaam; L.V.B.).

De Sport 31 jan. 1922, p. 398 (Lisserdijk in stand L.V.B.).

Sportkroniek 3 sep. 1923, p. 1244 (registratie naamswijziging; L.V.B.).

Jubileumboek L.V.B. 25 jaar, p. 26.

Jaarverslag L.V.B. 1929-1930, p. 13 (eindstand).

Leidsch Dagblad 28 feb. 1931, p. 10 (L.M.C. in 1e klasse L.V.B.).

Jaarverslag L.V.B. 1931-1932, p. 2 en 10 (royement wegens wanbetaling).

Sportkroniek 2 mrt. 1933, p. 257 (verval clubnaam door royement).

Opmerkingen

Lisserdijk te Lisse was geregistreerd als 23 - 1921; Sportkroniek 3 sep. 1923, p. 1244 (verval clubnaam door naamsverandering).

 

L.M.C. te Lisserdijk (sic) was geregistreerd als 71 - 1923; Sportkroniek 2 mrt. 1933, p. 257 (verval clubnaam door royement).

 

In 1921 wees de Hrl. V.B. de aanvraag van Lisserdijk af "als behoorende tot het rayon van den Leidschen V.B."; Het Sportblad voor Haarlem 5 sep. 1921, p. 1.