Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Korfbalclub O.D.I.O.

Naam Christelijke Korfbalclub O.D.I.O.
Plaats Ouderkerk aan den IJssel
Provincie Zuid-Holland
Begindatum juli 1930 (eerste vermelding)
Einddatum februari 1937 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1930-1937)
Regionale bond
  • Amstelland (1930-1937)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 31 juli 1930, p. 386 (toetreding buitengewoon lid).

Lichaamsoefening 7 aug. 1930, p. 398 (juiste naam O.D.I.O.).

Lichaamsoefening 10 feb. 1937, p. 7 (ontbinding in C.K.B.).

Opmerkingen

De club zou per 1 mrt. 1931 gewoon Bondslid worden; Lichaamsoefening 31 juli 1930, p. 386 (hier abusievelijk als O.D.I. en K.V.O.).