Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Jahn

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Jahn
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 28 augustus 1928 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 11 december 1931 no. 55
Doelstelling

De bevordering der lichamelijke opvoeding.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V.
Regionale bond
  • Gewest Holland (1929)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 7 nov. 1928, p. 692 (verwijzing naar oprichting).

Lichaamsoefening 7 feb. 1929, p. 67 (toetreding Gewest Holland).

Sportleven 6 mrt. 1929, p. 69 (opgericht als afsplitsing van Wilhelmina).

Lichaamsoefening 27 juni 1929, p. 339 (foto bij eenjarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 19 jan. 1932 no. 12 (KB; no. 67; oprichting).

Lichaamsoefening 8 dec. 1932, p. 580 (oprichtingsdatum).

Lichaamsoefening 8 nov. 1934, p. 553 (A.C.G.V. Jahn).

Opmerkingen

De club telde bij oprichting reeds circa 150 leden; Lichaamsoefening 7 nov. 1928, p. 692.

 

Opgericht door "ontevreden Wilhelmina-leden"; Sportleven 6 mrt. 1929, p. 69.