Databank sport

 
English | Nederlands

Aurora

Naam Aurora
Opmerkingen over naam Naar Romeinse godin van de dageraad.
Plaats Werkhoven
Provincie Utrecht
Begindatum 30 mei 1930 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1931-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 123.

Sport illustratie 15 sep. 1931, p. 980 (plaats; R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 28 juni 1932, p. 648 (toetreding in Jaarverslag R.K.U.V.B. 1931/1932).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 1).

Sport illustratie 17 aug. 1937, p. 1025 (registratie clubnaam R.K.F. in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand District 1).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting 1-5-1930).

Sportkroniek 18 nov. 1940, p. 828 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 7 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Opmerkingen

Aurora was geregistreerd als 91 - 1940.