Databank sport

 
English | Nederlands

Sneeker Mixed Hockey Club (S.M.H.C.)

Naam Sneeker Mixed Hockey Club (S.M.H.C.)
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 12 november 1926 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 februari 1934 no. 35
Doelstelling

Het hockeyspel te beoefenen [en] te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Hockey
Landelijke bond
  • K.N.H.B. (1932)
  • N.D.H.B. (1935)
Regionale bond
  • Noordelijke Hockeybond (1928-1932)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Leeuwarder nieuwsblad 1 nov. 1926, p. 6 (oprichting).

Nieuwsblad van Friesland 2 nov. 1926, p. 5 (oprichting).

Sportblad nrd. prov. 9 nov. 1926, p. 486 (oprichting hockeyclub in Sneek).

Nederlandsche sport 17 okt. 1929, p. 5 (bij oprichting Noordelijke Hockeybond).

Noordelijk sportblad 27 okt. 1931, p. 13 (Noordelijke Hockeybond).

Leeuwarder nieuwsblad 9 nov. 1931, p. 10 (eerste lustrum; opgericht 5-11-1926).

Bijvoegsel Staatscourant 13 mrt. 1934 no. 51 (KB; no. 271; oprichting).

Noordelijk sportblad 10 nov. 1931, p. 13-14 (afkorting en 5-jarig bestaan).

Hockey Sport 3 okt. 1935, p. 19 (toetreding candidaat-lid N.D.H.B.).

Noordelijk sportblad 24 okt. 1939, p. 14.

Adressenlijst N.H.B.B. 1933-1934.

Adressenlijst N.D.H.B. 1940 (Sneek).

Adresboek K.N.H.B. 1965-1966 (oprichting).

105 Jaar KNHB (2003), p. 255 en 341 (clubinfo en oprichting).

Site Sneeker M.H.C. (clubhistorie; toetreding N.H.B.B. in 1933).

Opmerkingen

Op 15 okt. 1926 werd een vergadering gehouden door toedoen van mej. R.Cock en dhrs. J.H. Halbertsma en W. Beckering Lankhorst, waarbij werd besloten een propagandawedstrijd te houden op 31 okt. tussen Leeuwarden en Heerenveen. Na aanleiding van deze wedstrijd werd de club opgericht; Leeuwarder nieuwsblad 9 nov. 1931, p. 10.

Sportblad nrd. prov. 9 nov. 1926, p. 486: "Dezer dagen vernamen wij, dat in Sneek ook een hockeyclub is opgericht met aanvankelijk 28 leden."

 

In 1947-1954 niet in actie, daarna werd er nieuw leven in de club geblazen; 105 Jaar KNHB (2003), p. 255.