Databank sport

 
English | Nederlands

Lycurgus

Naam Lycurgus
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1910 (eerste vermelding)
Einddatum november 1919 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1914-1917)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1910)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Voetbal-jaarboekje 1910-1911, p. 189 (R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 6 okt. 1914, p. 6 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1914-1915 (noodcompetitie).

Adreslijst N.V.B. 1915-1916.

Adreslijst N.V.B. 1917-1918.

O.M. van den N.V.B. 11 sep. 1917, p. 2 en 3 (indeling Lycurgus in N.V.B. vervalt).

Sportkroniek 26 nov. 1919, p. 436 (verval clubnaam met plaats).

Opmerkingen

Lycurgus was geregistreerd als 32 - 1911.

 

Niet in Adreslijst N.V.B. 1918-1919.