Databank sport

 
English | Nederlands

H.S.C. (Hermes Sappemeerster Voetbal Vereeniging Combinatie)

Naam H.S.C. (Hermes Sappemeerster Voetbal Vereeniging Combinatie)
Opmerkingen over naam Vanaf 1935 Hermes Spappemeerster Voetbalvereeniging Combinatie H.S.C.
Plaats Hoogezand-Sappemeer
Provincie Groningen
Begindatum 4 april 1904 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 18 juli 1921 no. 58; 12 september 1935 no. 120
Doelstelling

Den bloei van de voetbalsport te verhoogen (1921).

De bevordering van het voetbalspel, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling (1935).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1912)
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1910-1940)
  • Afdeling Groningen (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 46 (met 4-4-1899).

Jaarverslag Gron. V.B. 1910-1911, p. 2 (fusie).

O.M. van den N.V.B. 9 jan. 1912, p. 3 (registratie clubnaam; Gron. V.B.).

O.M. van den N.V.B. 20 aug. 1912, p. 2 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1912-1913.

Voetbal-jaarboekje 1912-1913, p. 276 (Gron. V.B.) en 307 (toetreding N.V.B.).

De Sport 26 mei 1914, p. 761 (kampioensfoto 3e klasse).

Bijvoegsel Staatscourant 30 aug. 1921 no. 168 (KB; no. 2150; oprichting 20-11-1920).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Sportblad voor noordelijke provinciën 3 nov. 1925, p. 475 (Gron. V.B.).

Sportkroniek 28 mrt. 1929, p. 396 (clubhistorie).

Sportkroniek 22 feb. 1934, p. 233 (clubhistorie bij 30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 4-5 okt. 1935 no. 194 (KB; no. 873; oprichting en naamswijziging).

O.M. van den Gron. V.B. 15 sep. 1939 (indeling reserves).

O.M. van den Afd. Groningen 6 sep. 1940 (indeling reserves).

Adresboek KNVB-Groningen 1993-1994 (oprichting 4-4-1899).

Opmerkingen

H.S.C. was geregistreerd als 2 - 1912.

 

De fusie tussen Hermes en S.V.V. was in 1910; Sportkroniek 28 mrt. 1929, p. 396 en Idem 22 feb. 1934, p. 233.

In 1935 werd de naam Voetbalvereeniging Hermes-Sappemeerster Voetbalvereeniging-Combinatie statutair gewijzigd in Hermes Sappemeerster Voetbalvereenging Combinatie H.S.C.

 

De club zou op 4 apr. 1899 zijn opgericht na nieuw historisch onderzoek; Sportkroniek 13 apr. 1939, p. 449.