Databank sport

 
English | Nederlands

A.H.C. (Aerdt Herwen Combinatie)

Naam A.H.C. (Aerdt Herwen Combinatie)
Opmerkingen over naam Voluit R.K.V.V. A.H.C.; thans Carvium.
Plaats Herwen en Aerdt
Provincie Gelderland
Begindatum 1 maart 1938 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1938-1940)
  • Afdeling Gelderland (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 31 mei 1938, p. 721 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 4 juli 1939, p. 790 (toetreding in Jaarverslag R.K.U.V.B. 1938/1939).

Sport illustratie 19 sep. 1939, p. 1116 (indeling District 3).

Sport illustratie 16 apr. 1940, p. 339 (indeling District 3 vervallen).

Sport illustratie 16 juli 1940, p. 540 (plaats).

Oostelijk sportblad 1 okt. 1940, p. 12 (nieuw in Onderafd. Gelderland).

Sportkroniek 2 dec. 1940, p. 879 (registratie clubnaam; Onderafd. Gelderland).

Oostelijk sportblad 3 dec. 1940, p. 12 (registratie clubnaam in Onderafd. Gelderland).

Adresboek N.V.B.-Gelderland 1940-1941 (R.K.V.V. A.H.C. in Herwen en Aerdt).

Benen, Vóór de eeuwigheid, p. 658 (plaats).

Site SV Carvium (clubhistorie).

Opmerkingen

A.H.C. was geregistreerd als 95 - 1940.

 

De club ontstond door fusie van Excelsior Aerdt, Eendracht Onderdijk en Herwensche Boys Bovendijk en werd in 1955 hernoemd in Carvium; site SV Carvium (clubhistorie).