Databank sport

 
English | Nederlands

Blauw Wit

Naam Blauw Wit
Opmerkingen over naam Ook als Birdaard.
Plaats Birdaard
Provincie Friesland
Begindatum 1932 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Competitie N.O.-Friesland (1935-)
  • Friesche Korfbalbond (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Leeuwarder nieuwsblad 31 aug. 1932, p. 2 (plaats; wedstrijd tegen Dokkum).

Nieuwsblad van Friesland 22 mei 1935, p. 7 (indeling Birdaard in Competitie N.O.-Friesland).

Nieuwsblad van Friesland 10 juli 1935, p. 6 (idem als Blauw Wit).

Nieuwsblad van Friesland 2 aug. 1938, p. 8 (Birdaard en Bond).

Noordelijk sportblad 9 apr. 1940, p. 14 (toetreding F.K.B.).

Officiële adreslijsten K.N.K.B. 1940-1941 (F.K.B.).

Opmerkingen

In 1939 besloot Blauw Wit te Birdaard niet toe te treden tot de F.K.B.; Noordelijk sportblad 25 apr. 1939, p. 11.