Databank sport

 
English | Nederlands

Turnvereeniging Hoogere Burger School

Naam Turnvereeniging Hoogere Burger School
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 26 oktober 1903 (oprichting)
Einddatum 1921 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 29 september 1921 no. 79
Doelstelling

Het beoefenen der sport, in het bijzonder der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 28-29 okt. 1921 no. 210 (KB; no. 2624; oprichting).

Opmerkingen

De statuten bepaalden dat leden leerlingen of oud-leerlingen van een H.B.S. of andere middelbare school moesten zijn. Zij bevatten geen aanwijzing voor een bepaalde grondslag.