Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Korfbalclub Oranje Zwart

Naam Christelijke Korfbalclub Oranje Zwart
Plaats Aalsmeer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 24 januari 1930 (oprichting)
Einddatum mei 1934 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1930-1934)
Regionale bond
  • Amstelland (1930)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 16 jan. 1930, p. 34 (aankonding oprichtingsvergadering).

Lichaamsoefening 30 jan. 1930, p. 51 (oprichtingsdatum en toetreding).

Lichaamsoefening 13 feb. 1930, p. 81 (proefcompetitie Amstelland).

Lichaamsoefening 22 jan. 1931, p. 48 (toetreding gewoon Bondslid).

Lichaamsoefening 3 mei 1934, p. 264 (terugtrekking competitie in C.K.B.).

Royement: Ibidem 2 aug. 1934 

Opmerkingen

Het Bondsbestuur van de C.K.B. besloot op 24 juli 1934 de club te royeren wegens een schuld van f 31,86 aan de bond; Lichaamsoefening 2 aug. 1934.