Databank sport

 
English | Nederlands

Vétérinaire Gymnastiek- en schermvereeniging Hercules

Naam Vétérinaire Gymnastiek- en schermvereeniging Hercules
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 28 november 1879 (oprichting)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 16 december 1885 no. 24
Doelstelling

Zich te bekwamen in de gymnastiek en schermkunst.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1885-1895)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 30 jan. 1886 (KB).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 145.