Databank sport

 
English | Nederlands

Unilever (tot 1937 zaterdag)

Naam Unilever (tot 1937 zaterdag)
Opmerkingen over naam Vanaf aug. 1945 Progress.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 juni 1910 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Kantoor Voetbal Organisatie Rotterdam (1927)
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1935-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 17 sep. 1918, p. 1 (registratie clubnaam zonder Bond).

O.M. van den R.V.B. 20 sep. 1927, p. 3 (indeling Progress in K.V.O.R. zaterdag).

O.M. van den R.V.B. 2 sep. 1935, p. 6 (toetreding Unilever).

O.M. van den R.V.B. 23 sep. 1935, p. 7 (indeling zaterdag).

Sportkroniek 19 dec. 1935, p. 1522 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Jaarverslag R.V.B. 1935-1936 (toetreding zaterdag-competitie).

O.M. van den R.V.B. 14 sep. 1936, p. 5 (indeling zaterdag).

Adresboek R.V.B. 1937-1938 (oprichting; zater- en zondag).

O.M. van den R.V.B. 16 aug. 1937, p. 1 (toegevoegd indeling 3 D).

Jaarverslag R.V.B. 1937-1938 (Unilever in eindstand 3 D)

Jaarverslag R.V.B. 1938-1939 (overgang zaterdag naar zondag).

Adresboek R.V.B. 1939-1940 (oprichting).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Sportkroniek 22 aug. 1945, p. 93 (registratie naamswijziging; Afd. Rotterdam).

Opmerkingen

Progress was geregistreerd als 38 - 1918.

 

Unilever was geregistreerd als 101 - 1935; Sportkroniek 22 aug. 1945, p. 93 (verval clubnaam door naamswijziging).

 

Toegetreden 9-1935.

 

Progress was geregistreerd als 6 - 1945.