Databank sport

 
English | Nederlands

Kampong

Naam Kampong
Opmerkingen over naam Voluit Utrechtsche cricket- en voetbalvereeniging Kampong. Maleis voor: nederzetting.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 29 september 1902 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 16 februari 1912 no. 61
Doelstelling

Het cricket- en voetbalspel en aanverwante takken van sport te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1907)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1905-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 156.

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 121 (U.P.V.B.).

Het Sportblad 1 aug. 1907, p. 2 (toelating N.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

Bijvoegsel Staatscourant 21 mrt. 1912 no. 68 (KB; no. 416; oprichting 21-9-1902).

Jaarboekje U.P.V.B. 1914-1915, p. 21 (oprichting en toetreding).

Sportkroniek 9 jan. 1918, p. 431 (15-jarig bestaan).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst U.P.V.B. 1921-1922.

Adreslijst U.P.V.B. 1937-1938.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941.

Opmerkingen

Kampong was geregistreerd als 32 - 1911.

 

De club schreef in 1905 als voetbalvereniging in voor de competitie van de U.P.V.B.; Sportkroniek 9 jan. 1918, p. 431.