Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Rotterdam

Naam Gymnastiekvereeniging Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 6 januari 1894 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 4 juli 1898 no. 47; 15 juli 1904 no. 66; 1 december 1913 no. 45; 14 december 1925 no. 31
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek (1898).

De beoefening en de propaganda der gymnastiek (1904).

De beoefening en de bevordering der gymnastiek in den uitgebreidsten zin van het woord (1925).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1899)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 19 juli 1898 (KB; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 11 aug. 1904 no. 187 (KB; no. 713; wijziging statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 1-2 feb. 1914 no. 27 (KB; no. 167; wijziging statuten).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 106 en 143 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 294.

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (30-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Bijvoegsel Staatscourant 5 jan. 1926 no. 2 (KB; no. 8; nieuwe versie bij verlenging).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (35-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Het Turnblad 3 feb. 1939, p. 20-21 (45-jarig bestaan).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).