Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en turnvereeniging Keizer Otto

Naam Gymnastiek- en turnvereeniging Keizer Otto
Plaats Naarden
Provincie Noord-Holland
Begindatum 17 september 1900 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1902-1906, 1908-1909, 1914)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Gooische Turnkring (1925)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 77 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 336, 511 en 684.

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 12 (royement).

Het Turnblad 29 okt. 1925, p. 349 (25-jarig bestaan en Kring).

Opmerkingen

Het Turnblad 29 okt. 1925, p. 349: "Alhoewel genoemde vereeniging inderdaad in 1900 werd opgericht, heeft zij de laatste vijf jaren door gebrek aan leiding niet meer van zich doen spreken. Thans is men sedert een klein jaar weer aan 'het werk'."