Databank sport

 
English | Nederlands

Achdoeth

Naam Achdoeth
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum augustus 1937 (eerste vermelding)
Einddatum juli 1938 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Friesche Voetbalbond (1937-1938)
Levensbeschouwing Joods
Verantwoording gegevens

Noordelijk sportblad 17 aug. 1937, p. 3 (toetreding F.V.B.).

Noordelijk sportblad 24 aug. 1937, p. 5 (indeling F.V.B.).

Sportkroniek 20 jan. 1938, p. 100 (registratie clubnaam; F.V.B.).

Sportkroniek 14 juli 1938, p. 839 (opheffing).

Sportkroniek 24 feb. 1941, p. 145 (verval clubnaam na ontbinding; Onderafd. Friesland).

H. Bakker, 90 Jaar Fries voetbal. 1904-1994, p. 63 en 65.

Opmerkingen

Achdoeth was geregistreerd als 6 - 1938; Sportkroniek 24 feb. 1941, p. 145 (verval clubnaam door ontbinding).