Databank sport

 
English | Nederlands

Leidsche gymnastiek- en schermvereeniging Hercules

Naam Leidsche gymnastiek- en schermvereeniging Hercules
Opmerkingen over naam Onder de zinspreuk "Ontwikkeling door Arbeid".
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 november 1884 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 19 oktober 1886 no. 29; 22 juni 1914 no. 74
Doelstelling

De gymnastiek en schermkunst te beoefenen en uit te breiden (1886).

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek (1914).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1886)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 30 dec. 1886 (KB).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 13 aug. 1914 no. 188 (KB; no. 1604; aangegaan vanaf 1-11-1913).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 101 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 159.

Opmerkingen

Niet aangesloten bij Leidsche Turnbond; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 142.