Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Sportvereeniging Wilskracht

Naam R.K. Sportvereeniging Wilskracht
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 22 december 1918 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 1 april 1921 no. 20
Doelstelling

De beoefening der sport onder roomsch katholieken te bevorderen zonder dat de godsdienstige belangen der leden daarbij schade lijden.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • D.H.G.B. (1935)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 6-7 mei 1921 no. 87 (KB; no. 1239; oprichting R.K.S.V. Wilskracht).

De katholieke turner mei 1935, p. 53 (adreslijst D.H.G.B.).

Opmerkingen

De R.K.S.V. Wilskracht kon statutair "afdeelingen, verschillende takken van sport beoefend" vormen.