Databank sport

 
English | Nederlands

A.L.O. (Algemeene Lichaams-Ontwikkeling)

Naam A.L.O. (Algemeene Lichaams-Ontwikkeling)
Opmerkingen over naam Voluit R.K. Algemeene Sportvereeniging A.L.O.
Alternatieve namen
  • De Duiven (vóór juli 1931)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1920 (oprichting)
Einddatum april 1936 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 18 juli 1930 no. 110
Doelstelling

Met bescherming der godsdienstig-zedelijke belangen, de lichamelijke opvoeding en de sport in ruimen zin onder Roomsch-Katholieken in een Roomsch-Katholieke vereeniging te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1930)
Regionale bond
  • D.H.V.B. (1921-1936)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 12 okt. 1921, p. 656 (eerste jaarfeest De Duiven).

Sport illustratie 12 sep. 1923, p. 591 (indeling De Duiven in D.H.V.B.).

Sport illustratie 27 apr. 1926, p. 269 (registratie De Duiven Rotterdam voor D.H.V.B.).

Sport illustratie 18 sep. 1928, p. 924 (8-jarig bestaan Duiven Rotterdam).

Sport illustratie 27 mei 1930, p. 579 (tweede lustrum R.K.V.V. De Duiven).

Bijvoegsel Staatscourant 29-30 aug. 1930 no. 168 (KB; no. 935; afkorting).

Sport illustratie 7 juli 1931, p. 737 (naamswijziging in R.K.F.).

Sport illustratie 17 jan. 1933, p. 51 (foto; voorheen Duiven).

Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1046 (indeling A.L.O. in Zuid).

Sport illustratie 7 apr. 1936, p. 405 N (terugtrekking A.L.O. 1 en 2 D.H.V.B. Zuid).

Sport illustratie 21 juli 1936, p. 859 N (royement R.K.F.-D.H.V.B.).

Opmerkingen

De R.K.A.S.V. A.L.O. had in 1930 statutair haar zetel in de parochie St. Hildegardis en zij was aangegaan voor 29 jaar en 11 maanden vanaf 19 jan. 1930.

 

Sport illustratie 1 dec. 1931, p. 1283 foto van A.L.O. te Rotterdam in de D.H.V.B. "Vroeger speelde het onder den naam Duiven in de R.K.F."