Databank sport

 
English | Nederlands

A.M.V.J.

Naam A.M.V.J.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1939 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Regionale bond
  • Amsterdamsche Turnbond (1939)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 17 (toetreding en Kring).