Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniging] Jonge Kracht

Naam [Gymnastiekvereeniging] Jonge Kracht
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1931 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Regionale bond
  • Stichtsche Turnkring (1931)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag K.N.G.V. 1931, p. 8 (proeflid; Turnkring).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 69 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 6 (Stichtsche Turnkring).