Databank sport

 
English | Nederlands

Scherm- en gymnastiekvereeniging De Vrije Wapenbroeders

Naam Scherm- en gymnastiekvereeniging De Vrije Wapenbroeders
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 januari 1887 (oprichting)
Einddatum (opheffing)
Koninklijk Besluit 16 maart 1920 no. 4
Doelstelling

De schermkunst en de gymnastiek te beoefenen en uit te breiden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 27 apr. 1920 no. 81 (KB; no. 1169; verlenging).