Databank sport

 
English | Nederlands

Maassluische gymnastiekvereeniging Sparta

Naam Maassluische gymnastiekvereeniging Sparta
Plaats Maassluis
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 10 september 1912 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 7 mei 1917 no. 27;21 juli 1928 no. 95
Doelstelling

De bevordering van lichaamsoefening in den ruimsten zin des woords.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1917- ??, 1930-1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 29 juni 1917 no. 150 (KB; no. 917; oprichting).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 741.

Bijvoegsel Staatscourant 4 sep. 1928 no. 172 (KB; no. 824; nieuwe versie statuten).

Jaarverslag K.N.G.V. 1928, p. 12 (proeflid).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 12 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1931, p. 8 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (20-jarig bestaan Sparta Maassluis).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 12 (bedankt).