Databank sport

 
English | Nederlands

Alkmaarsche turnclub Kracht en Vlugheid

Naam Alkmaarsche turnclub Kracht en Vlugheid
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 18 september 1873 (oprichting)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 9 juli 1897 no. 29; 19 november 1884 no. 21; 13 juni 1916 no. 53
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek (1879).

De beoefening en uitbreiding der gymnastiek (1884).

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek (1916).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1874-1929, 1936-1938)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Turnkring Alkmaar en Omstreken (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 27 aug. 1879 (KB).

Staatscourant 12 jan. 1885 (wijziging statuten).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting 18-9-1874).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 58 en 132 (gewest, oprichting en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 6 sep. 1916 no. 209 (KB; no. 1262; nieuwe versie bij verlenging).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 17.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 31 juli 1919, p. 7 (45-jarig bestaan).

Jaarverslag K.N.G.V. 1928, p. 12 (bedankt per 1 jan. 1929).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 11 (toetreding).

Jaarboek K.N.G.V. 1938, p. 14 (bedankt per 1 jan. 1939).

Opmerkingen

In de verlenging van 1916 met oprichting 18 sep. 1874.

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 17 (toetreding Kracht en Vriendschap Alkmaar en Kring).