Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek-, schiet- en schermvereeniging Fraternitas

Naam Gymnastiek-, schiet- en schermvereeniging Fraternitas
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 4 juni 1902 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 februari 1903 no. 18
Doelstelling

's Lands weerbaarheid te verhoogen, en den bloei der Utrechtsche Christelijke jongelingsvereeniging te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Regionale bond
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 1-2 mrt. 1903 (KB; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145 (Utrechtsche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).

Opmerkingen

In 1916 niet aangesloten bij het N.G.V.; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145.