Databank sport

 
English | Nederlands

Bekacé

Naam Bekacé
Alternatieve namen
  • B.K.C. (Bredasche Korfbalbclub) (vóór nov. 1932)
Plaats Breda
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 28 maart 1924 (oprichting)
Einddatum augustus 1934 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1928-1934)
Regionale bond
  • West-Brabantsche Korfbalbond (1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 3 dec. 1924, p. 4.

Korfbal 28 apr. 1926, p. 3 (2-jarig bestaan).

Korfbal 1 sep. 1926, p. 1 (W.B.K.B.).

Korfbal 30 mrt. 1927, p. 3 (3-jarig bestaan).

Korfbal 4 jan. 1928, p. 2 (toetreding N.K.B.).

Korfbal revue 1 nov. 1932, p. 6 (naamswijziging in N.K.B.).

Officiëele adreslijsten N.K.B. 1932-1933 (oprichting; N.K.B.).

Korfbal revue 5 juni 1934, p. 5 (schorsing N.K.B. voor een jaar).

Korfbal revue 21 aug. 1934 (royement N.K.B. wegens wanbetaling).