Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Oefening Staalt Spieren (O.S.S.)

Naam Gymnastiekvereeniging Oefening Staalt Spieren (O.S.S.)
Plaats Zevenhuizen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 25 juni 1914 (oprichting)
Einddatum 1928 (opheffing)
Koninklijk Besluit 3 september 1921 no. 31
Doelstelling

De bevordering der lichamelijke ontwikkeling harer leden door beoefening der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1921-1928)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland
  • Turnkring Gouda en Omstreken (1920)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

De Goudsche sport 2 nov. 1920, p. 56 (Turnkring Gouda en Omstreken).

Bijvoegsel Staatscourant 4 okt. 1921 no. 192 (KB; no. 2441; afkorting en oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 10 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1928, p. 12 (ontbinding).

Site GV O.S.S. BeFit Zevenhuizen (oprichting en ontbinding).