Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Hockey-Vereniging Leonidas

Naam Rotterdamsche Hockey-Vereniging Leonidas
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 4 februari 1934 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 23 augustus 1937 no. 55
Doelstelling

Het beoefenen van de hockeysport onder R.-K. jongelieden, ten einde de lichamelijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen en tevens te zorgen, dat hun godsdienstige belangen daardoor niet geschaad worden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Hockey
Landelijke bond
  • K.N.H.B. (1936)
  • N.D.H.B. (1936)
Regionale bond
  • Diocesaan Haarlemsche Hockeybond (1934)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 16 okt. 1934, p. 1178 (bij oprichting Dioc. Hrl. H.B.).

Hockey Sport 24 sep. 1936, p. 4 en 19 (toetreding candidaat-lid N.H.B. en N.D.H.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 21 sep. 1937 no. 181 (KB; no. 733; oprichting).

Adressenlijst N.D.H.B. 1940.

Adresboek K.N.H.B. 1965-1966 (oprichting R.H.V. Leonidas).

105 Jaar KNHB (2003), p. 178 en 340 (clubinfo en oprichting).

Opmerkingen

Volgens statuten  van 1937 moesten werkende leden bij toelating "zijn R.-K., in godsdienstige en maatschappelijk opzicht te goeder naam en faam bekend".

Opgericht als afdeling hockey van de [R.K.] sportvereniging Leonidas; 105 Jaar KNHB (2003), p. 178.