Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Vereeniging Liefde en Vrede's Turnclub

Naam Christelijke Vereeniging Liefde en Vrede's Turnclub
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum april 1931 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 16 apr. 1931, p. 215 (contact gezocht met club)

Lichaamsoefening 26 nov. 1931, p. 583 (afwezig op vergadering Turnkring).