Databank sport

 
English | Nederlands

's Gravenhaagsche Turn- en schermvereeniging Achilles

Naam 's Gravenhaagsche Turn- en schermvereeniging Achilles
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1886 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 30 januari 1885 no. 15
Doelstelling

Hare leden lichamelijk te ontwikkelen en de turn- en schermkunst uit te breiden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1884-1886)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 25 mrt. 1885 (KB).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 107.